สพป.จันทบุรี เขต 1

การสอนซ่อมเสริม วิชาคณิตศาสตร์ ป.4

การสอนซ่อมเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     
     การสอนที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าให้สามารถเรียนทันเพื่อนอาจจัดการสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยๆ ก็ได้ อาจจัดได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเป็นเวลาเรียน และทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยนักเรียนที่เรียนดีอยู่แล้วให้มีโอกาสได้รับการเสริมความรู้เพิ่มมากขึ้น


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG