สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สำนึกดี สังคมงาม
แก่นเรื่อง
            แม็กนักเรียนชั้น ป.6/2 เล่าเรื่องพฤติกรรมของเฟียสซึ่งเป็นเพื่อนของเขาว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาด เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นจึงทำให้แม็กได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเฟียสเป็นคนที่มีคุณธรรม และเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนด้วย

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 
         1. การพยายาม
         2. การฝึกฝน
         3. การปรับปรุงแก้ไข
         4. การตั้งใจในสิ่งที่ตนชอบ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG