สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.12/2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

???? วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดนาซาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG