สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.10/2566 “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566

✍????การเลือกตั้งประธานนักเรียน ????????????????

????โรงเรียนวัดนาซา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ "เด็กชายพัฒนพงษ์ สุขหอม” เบอร์ ๑ จาก "พรรคพลังนาซา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ????


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG