สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.11/2566 รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ “๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์”


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ "๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์”

???? วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดนาซาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ในการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ "๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์” โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ Active Learning และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ๕ ขั้นตอน (ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C) โรงเรียนวัดนาซา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG