สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.8/2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์การประเมิน ๗ มาตรการ และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์การประเมิน ๗ มาตรการ และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ????

???? วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดนาซาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์การประเมิน ๗ มาตรการ และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำเสนอการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดนาซาตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG