สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.6/2566 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประจำปี 2566


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) ????

???? วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) โรงเรียนวัดนาซา จึงนำนักเรียนร่วมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา มุ่งเน้นวิธีการที่ทำได้ด้วยตนเอง โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ????????


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG