สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.5/2566 การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ✨

???? วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดนาซา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อนำผลมาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG