สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.4/2566 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ✨

???? นางสาวอรทิชา บุญญะบุตร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาซา และ นางสาวกุลณัฐ บางเหลือง ครู โรงเรียนวัดนาซา ได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG