สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.3/2566 ผ่านการพิจารณาการเป็น โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 2566-2569)


 
???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? โรงเรียนวัดนาซา ได้รับการพิจารณาการเป็น "โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)” ระดับต้น (ปี 2566-2569) ????????

???? โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) คือ โรงเรียนที่มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ????????????


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG