สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.1/2566 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมผู้ปกครอง


 

???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

???? วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดนาซา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุกด้าน


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG