สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.16/2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2565


โรงเรียนวัดนาซา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมประกวดระบายสี และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG