สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.13/2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดนาซา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Siam Amazing Park เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้นักเรียนได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานที่จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ มีการทำกิจกรรม ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมโรงเรียน


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG