สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.12/2565 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัดนาซา จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเสริมความรู้และฐานต่าง ๆ มากมาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG