สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.11/2565 รับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดนาซา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่มานิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับคณะครูโรงเรียนวัดนาซาได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG