สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.8/2565 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


วันที่ 12กรกฎาคม 2565โรงเรียนวัดนาซา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดนางซา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG