สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.5/2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดนาซา จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนของตน


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG