สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.1/2565 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดนาซา ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565 โดย นายจงรัก สุวโจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG