สพป.จันทบุรี เขต 1

ทุนการศึกษาจากกาชาดจังหวัดจันทบุรี

9 กันยายน 2565  เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้เข้ารับทุนการศึกษาจาก สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  นำโดย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และคณะ พร้อมด้วย นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG