สพป.จันทบุรี เขต 1

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่19  กรกฎาคม 2566  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป. จันทบุรี เขต 1  โดยนางนิตยา วัฒฐานะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบหมายให้ นางสาวธมลวรรณ  นพคุณานนท์    ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG