สพป.จันทบุรี เขต 1

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสิงห์ฯ

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป. จันทบุรี เขต 1 นำโดยนางนิตยา  วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดตา น่าเรียน น่าอยู่  น่ามอง ในคาบวิชาลูกเสือเนตรนารี เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG