สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กชายปกรณ์เกียรติ์ พิรักษา จากการประสบอัคคีภัย


     


เนื่องจากบ้านของเด็กชายปกรณ์เกียรติ์ พิรักษา (น้องคิว) 


นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ฯประสบเหตุอัคคีภัย คืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2565


เวลา 22.30 น. ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบางส่วน 


นายประมวล  บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 


ได้มอบหมายให้ นายสมนึก ตันชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ 


เป็นตัวแทนในการมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของ


เด็กชายปกรณ์เกียรติ์ พิรักษา (น้องคิว) เป็นจำนวนเงิน 10,000.-บาท 


และนายสมนึก ตันชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ,


นางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ 


ได้มอบเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง  


โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG