สพป.จันทบุรี เขต 1

ปันข้าวให้อิ่มท้องน้องสุข


ปันข้าวให้อิ่มท้องน้องสุข


     วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พระมหาธีระ นำข้าวสารและไข่มอบให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านวังไม้แดง โดยมีนางสาวมาลินี หมื่นไวย์ หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน นางสาวดวงใจ สุดใจ นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์ และนางสาวสุพิชญา พุทธรักษา ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG