นิเทศก์ news
งานเขียนของ ภาวิณี กาฬบุตร : โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Chan 1 Education Platform
ภาวิณี กาฬบุตร
ลำดับ บทเรียนออนไลน์ ผลการทดสอบ ระดับที่ได้ แบบสำรวจ
1  วิธีการรับมือจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผ่าน Report
2  รูปแบบการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วัน ผ่าน Report
3  การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) - - Report
4  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model - - Report
5  Digital Content and Creation ผ่าน Report
6  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย - - Report
7  การใช้งานโปรแกรม P SYSTEM 2022 - - Report
8  หลักสูตร Communicative Language 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) - - Report
9  Basic Music Education ผ่าน Report
10  ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) - - Report
11  น้ำ - - Report
12  การใช้งาน Application TikTok - - Report
13  วิทยาการคำนวณ ผ่าน Report

ภาวิณี กาฬบุตร


IMG

เข้าสู่ห้องเรียนของ
ครูภาวิณี


ภาวิณี Social Media