สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )


ครั้งที่
รายงานที่ 1 รายงานที่ 2
1
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 -
2
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 -
3
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3 รายงาน
4
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 4 รายงาน
5
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 5 รายงาน
6
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 6 รายงาน

งานเขียนของโรงเรียน

Facebook โรงเรียน
QR MOBILE

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช
    ผอ.โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171# สพป.จันทบุรี เขต 1


IMG