สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )


ครั้งที่
รายงานที่ 1 รายงานที่ 2
1
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 -
2
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 -
3
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3 รายงาน
4
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 4 รายงาน
5
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 5 รายงาน
6
 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 6 รายงาน

Facebook โรงเรียน
QR MOBILE

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร
    ผอ.โรงเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง# สพป.จันทบุรี เขต 1

ผู้ประสานงาน ICT


IMG