สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พินิจ ลิปปานนท์


พินิจ
พินิจ ลิปปานนท์

บทความอื่นของ พินิจIMG