สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พินิจ ลิปปานนท์


พินิจ
พินิจ ลิปปานนท์

บทความอื่นของ พินิจIMG