สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง 
กิจกรรม : การอบรมความรู้การสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กับนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน ณ ห้องประชุมเทศบาลสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


กล่องแสดงความคิดเห็น