สพป.จันทบุรี เขต 1

ทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี

       เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. พระครูปิริยัติธรรมวิโรจน์พร้อมพระสังมาธิการในเขตตำบลสองพี่น้อง ได้จัดพิธีมอบทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ไม่มีโอกาส โดยทางโรงเรียนวัดสามผานและโรงเรียนในเขตปกครองได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้กล่องแสดงความคิดเห็น