สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดสามผานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี
นายไชยะ บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามผานเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองหน้า
พระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวนำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน ถวายพระพรชัยมงคล


https://drive.google.com/file/d/1led8gi-MrTKRQJCOz0lbuUkcFMxbQSzO/view?usp=sharing

กล่องแสดงความคิดเห็น