สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63

คณะผู้กำกับ พร้อมด้วย ลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีเมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย






















กล่องแสดงความคิดเห็น



บทความโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร


ณรงค์ศักดิ์
ณรงค์ศักดิ์ วะโร

บทความอื่นของ ณรงค์ศักดิ์



IMG