สพป.จันทบุรี เขต 1

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ โดย รอง.ผอ.สพป.จบ.1 นายสมชาย อรุณธันยารอง และคณะศึกษานิเทศ เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการรับมือและเตรียมความพร้อม พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในเขตพื้นที่บริการ
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร


ณรงค์ศักดิ์
ณรงค์ศักดิ์ วะโร

บทความอื่นของ ณรงค์ศักดิ์IMG