สพป.จันทบุรี เขต 1

ชุมชนเข้มแร็งร่วมกันต้านโคโรน่าและชิคุนกุมยา

อบต.คลองขุด อสม.ตำบลคลองขุด และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหนะ โดยนำสารเคมีกำจัดยุงลายมาพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
โดยมี ท่านผอ.สาธิต ใจคงและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในครั้งนี้

และ อบต.คลองขุด ยังนำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 มาดำเนินการพ่นอาคารสถานที่ ห้องเรียนเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนและบุคลากรของ รร.บ้านเจ้าหลาว รวมทั้งผู้มาใช้บริการทุกท่านนอกจากนั้น ยังได้มอบแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือโดยมี ท่านผอ.สาธิต ใจคง และคณะครูร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้ดำเนินงาน ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สาธิต ใจคง


สาธิต
สาธิต ใจคง


IMG