สพป.จันทบุรี เขต 1

ข้าวโพดของหนู (sweet corn)

ผลผลิตข้าวโพดหวาน
โดยนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ข้าวโพดหวาน(sweet corn) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆ เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายอย่าง รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้มหรือคั่ว
(ครูสนอง  อินททรวิสูตร์ ที่ปรึกษากิจกรรม)
  บรรยากาศการเก็บข้าวโพดหวานของหนูข้าวโพดหวานเก็บสดๆจากต้นปลอดสารพิษ ถูกใจเด็กๆมากค่ะ


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สาธิต ใจคง


สาธิต
สาธิต ใจคง


IMG