สพป.จันทบุรี เขต 1

ศิลปะสะท้อนความคิด


      ศิลปะ เรียกได้ว่าเป็นคำที่มีเต็มไปด้วยความหมายที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  แนวคิดของแต่ละ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเลยก็คือ การแสดงออก การแสดงความคิดความรู้สึกผ่านงาน
ศิลปะ