สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังไมแดง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากร
ว่าที่นายกองตรีพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง ผู้บังคับกองร้อยฯ พร้อมทั้งสมาชิกอส. บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุกัญญา โถสุวรรณ์


สุกัญญา
สุกัญญา โถสุวรรณ์


IMG