สพป.จันทบุรี เขต 1

ทักษะอาชีพ


ทักษะอาชีพ (ทำขนมเบอเกอรี่)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมจัดหางาน จังหวัดจันทบุรี
ในการทำขนมเบอเกอรี่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุกัญญา โถสุวรรณ์


สุกัญญา
สุกัญญา โถสุวรรณ์


IMG