สพป.จันทบุรี เขต 1

การปฏิบัติงานจิตอาสาของลูกเสือ

          เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรรัชกาลที่ 10 ทางโรงเรียนวัดแสลงจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และให้นักเรียนรู้จัดการเป็นจิตอาสาและความมีสำนึกต่อส่วนรวมในชุมชน

กล่องแสดงความคิดเห็น