สพป.จันทบุรี เขต 1

การเรียนการสอนทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดแสลง

            ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นทักษะอาชีพของโรงเรียนวัดแสลง ผู้บริหารและคณะครูจึงได้เชิญวิทยาการจากชุมชนเพื่อจัดกาเรียการสอนในชั้นเรียนของนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ดังต่อไปนี้กล่องแสดงความคิดเห็น