สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว
• ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร
• ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุกัญญา โถสุวรรณ์


สุกัญญา
สุกัญญา โถสุวรรณ์


IMG