สพป.จันทบุรี เขต 1

SCG_“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน        โรงเรียนวัดสามผาน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามให้เด็กคิด หาเหตุผล มากกว่าที่จะสอนแบบท่องจำ ซึ่งเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นจะมีกิจกรรมนั่งล้อมวงเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสะท้อนความคิด ทบทวนสิ่งต่างๆในชั้นเรียน ฝึกคิดว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันเชื่อมโยงกับสาระวิชาใดบ้าง ต้องใช้ความรู้ และคุณธรรมใดบ้างจึงทำให้งานนั้นสำเร็จและทำได้ยั่งยืน โครงการนี้สนับสนุนให้เด็ก กล้าคิด กล้าตอบ เกิดความเข้าใจร่วมกัน เป็นการพัฒนาให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน โดยเอสซีจีสนับสนุนทั้งงบประมาณด้านการพัฒนาครู และมี School Partner เข้ามาเป็นคู่คิด คู่พัฒนาให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 
        ติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่เว็บไซต์http://www.pracharathschool.go.th/ และ ConnextED News ได้ที่http://Facebook.com/connexted.thYoutube โรงเรียนประชารัฐ: https://youtu.be/WX95RvrOQug

กล่องแสดงความคิดเห็น