สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนวัดสามผาน


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดสามผานได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน โดยร่วมกันเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะของนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลสองพี่น้องเป็นอย่างสูงที่มาวิทยากรในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้


https://www.facebook.com/1733134997005981/photos/a.1743605815958899/2748154392170698/
อ้างอิงภาพจาก
 

กล่องแสดงความคิดเห็น