สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 16 -19 มิถุนายน 2563 เพื่อแจ้งเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อนักเรียน และสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง พร้อมพบกับครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา เพื่อความร่วมมือในการดูแลและช่วยนักเรียนต่อไป

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร


ณรงค์ศักดิ์
ณรงค์ศักดิ์ วะโร

บทความอื่นของ ณรงค์ศักดิ์IMG