สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ สังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566


          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสาคร คำแสน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกันกำกับติดตามตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG