สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 (สัญจร)


          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) มีนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ และนายสาคร คำแสน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม โดย ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ได้แจ้งในที่ประชุมฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2566 เรื่องการจัดการสถาศึกษาให้สะอาดน่าอยู่ และปลอดภัย โดยช่วงเช้าสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยสถาศึกษาในอำเภอนายายอามและอำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ อำเภอนายายอาม ช่วงบ่ายประกอบด้วยสถานศึกษาในอำเภอเมืองจันทบุรีและ อำเภอท่าใหม่ ณ วัดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG