สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ สังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566


          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสาคร คำแสน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ สังกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงนป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกันกำกับติดตามตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG