สพป.จันทบุรี เขต 1

การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


          วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางวันเพ็ญ ประคองธรรม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน อกติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG