สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและ บุคลากรทางการศึกษา


          วันที่ 6 มีนาคม 2566 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR เน้นการสื่อสาร CLT ด้วยรูปแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG