สพป.จันทบุรี เขต 1

การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำมศึกษานิเทศก็และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครั่วของเด็กชายพุทธะรักษา เครือนุช และเด็กชายธรรมะรักษา เครือนช ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ บ้านเรียนเติมบุญตุนธรรม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG